ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 0:1

2015-05-27 do 2015-05-28 // Oglądano: 1340 // Wstecz

 

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 0:1

Nazwa biura

 Biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW-PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

Zlewnia Dunajca

Ważność (cz. urz.)

Od godz. 01:00 dnia 27.05.2015 do godz. 13:00 dnia 27.05.2015

Przebieg

W związku z prognozowanymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu w ciągu najbliższych 12 godzin w zlewni Dunajca spodziewany jest dalszy gwałtowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich
i przekraczanie stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W górnej części zlewni Dunajca spodziewane jest przekroczenie stanów alarmowych. Na pozostałych dopływach Wisły na terenie województwa spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny

Anna Śmiech

Godzina i data wydania

27.05.2015 - godz. 00:30

SMS

MGW PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM ST.ALARMOWYCH/3 zlewnia: dunajca (malopolskie) od 01:00/27.05. do 13:00/27.05.2015

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy                   z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej                  z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

                                                                                       

Mariusz Garus