ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2015-05-23 do 2015-06-12 // Oglądano: 1678 // Wstecz

Zapytanie dotyczy:

1.      Obsługi gastronomicznej 4 festynów plenerowych na terenie gminy Czarny Dunajec i przygotowanie dobrej jakości menu o zróżnicowanym asortymencie, w tym (grille, popcorn, wata cukrowa, lody, napoje, piwo).

2.      Oferent zobowiązany jest zapewnić miejsce konsumpcyjne (stoliki, ławki

z parasolami) i rozstawienie ich zgodnie z wytycznymi Organizatora (ilość miejsc wg. Załącznika nr 1)

3.      Oferent zobowiązany jest zorganizować ogródek rekreacyjny dla dzieci w postaci zróżnicowanych atrakcji (zjeżdżalnie dmuchane itp.), za który może pobierać opłaty od uczestników festynów.

4.      Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia posiłku w postaci: kiełbasa z grilla (150 g) z ketchupem/musztardą, pieczywem, jednorazowymi talerzykami i sztućcami (przewidywana ilość podana w załączniku nr 1), którego cena nie ulegnie zmianie podczas trwania festynów.

 

5.      Na dystrybucję produktów, o których mowa w powyższych punktach, zostanie wyłoniony tylko jeden Wykonawca.

6.      Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie, potencjał techniczny, sprzęt umożliwiający sprawne wykonanie zadań, o których mowa w zapytaniu ofertowym oraz spełniać wymogi określone w przepisach sanitarnych.

7.      Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kosze na śmieci oraz uporządkować teren po imprezach.

8.      Wyłoniony Oferent zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu podczas każdego z festynów w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec.

 

 

9.      Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Oferenta,

- proponowaną wysokość wpłaty za wyłączność w prowadzeniu usługi

  gastronomicznej,

- podanie ceny jednostkowej za porcję posiłku opisanego w pkt. 4,

  która nie ulegnie zmianie podczas poszczególnych festynów,

- dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z Organizatorem

 

10. Termin i miejsca wykonania zamówienia: wg. załącznika nr 1.

11. Forma płatności: Wpłata na konto wskazane przez Organizatora w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem każdego festynu.

12. Termin  i miejsce składania ofert: 12.06.2015r. do godz. 15.30.

     Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,

               ul. Piłsudskiego 2a, 34-470 Czarny Dunajec osobiście lub e-mailem

               na adres: ckip@ckip.org (prosimy o telefoniczne potwierdzenie) tel. 18 26 571 79

13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie do 19.06.2015r.

14. Kryteria oceny ofert:

Cena za posiłek – 50%

Opłata za wyłączność w prowadzeniu usługi gastronomicznej – 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarny Dunajec 22.05.2015r.

 

 

            

 Załącznik nr 1 do oferty

 

 

,,Śpiewanie i Granie pod Chochołowiańskom Strzechom” – 05.07.2015r.:

           

-  Zorganizowanie ogródka gastronomicznego (2 grille, popcorn, wata

   cukrowa, lody, piwo) ,10 parasoli z ławkami i stolikami na ok.100 miejsc oraz

   ławki na widownię ok. 30 szt.

 

          - Zorganizowanie ogródka rekreacyjnego dla dzieci (zjeżdżalnie dmuchane itp.)   

    

    

 

            Festyn Rodzinny w Odrowążu – 12.07.2015r.

 

    - Zorganizowanie ogródka gastronomicznego (2 grille, popcorn, wata cukrowa,

      lody, piwo) ,10 parasoli z ławkami i stolikami na ok. 100 miejsc.

          

         - Zorganizowanie ogródka rekreacyjnego dla dzieci (zjeżdżalnie dmuchane itp.)

 

         - Zapewnienie posiłków, o których mowa w pkt. 4, w ilości ok. 100 porcji

           

 

 

          Festyn Rodzinny w Załucznem – 26.07.2015r.

 

        -  Zorganizowanie ogródka gastronomicznego (2 grille, popcorn, wata cukrowa,

           lody, piwo) ,10 parasoli z ławkami i stolikami na ok. 100 miejsc.

          

        -  Zorganizowanie ogródka rekreacyjnego dla dzieci (zjeżdżalnie dmuchane itp.)

     

    - Zapewnienie posiłków, o których mowa w pkt. 4, w ilości ok. 100 porcji

     

 

 

      Festyn Rodzinny w Piekielniku” – 02.08.2015r.

 

        -  Zorganizowanie ogródka gastronomicznego (2 grille, popcorn, wata  cukrowa,

           lody, piwo) ,10 parasoli z ławkami i stolikami na ok. 100 miejsc.

 

       -  Zorganizowanie ogródka rekreacyjnego dla dzieci (zjeżdżalnie dmuchane itp.)

                

        - Zapewnienie posiłków, o których mowa w pkt. 4, w ilości ok. 100 porcji