ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Kolejne drogi w gminie Czarny Dunajec zostaną odbudowane

2015-04-29 do 2015-05-13 // Oglądano: 1359 // Wstecz
Kolejne drogi w gminie Czarny Dunajec zostaną odbudowaneDrogi „Wierchowa Do Sośniny” w Starem Bystrem oraz „Szeligówka” w Czerwiennem o łącznej długości 3,29 km, które w 2013 r. dotknięte zostały klęską żywiołową zostaną odbudowane i pokryte nawierzchnią bitumiczną w ramach promesy przyznanej ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

27 kwietnia 2015 r. wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz i prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A Władysław Głód podpisali umowę na wykonanie inwestycji.

Oferta firmy z Nowego Targu została najwyżej oceniona. Oferta spełniła wszystkie warunki określone w specyfikacji.

Zadanie podzielone zostało na 2 części. Realizowane będą jednocześnie.
Część 1: Czerwienne – Droga „Szeligówka” - nr ewid. 6866, km 0+485–0+830, dł. 0,345 km, szer. 4,00 m. 
Część 2: Stare Bystre – Droga „Wierchowa do Sośniny” - nr ewid. 11910, km 0+000-2+945, dł. 2,945 km, szer. 4,0 m.

 

Koszt inwestycji w Czerwiennem wyniesie 127 414,04 zł., a w Starem Bystrem 1 209 607,22 zł.

Inwestycja zrealizowana zostanie do 31 lipca 2015 r.