ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2015-04-30 do 2015-05-22 // Oglądano: 1230 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  /, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 10459, 10395, 10458, 10176, 10172, 10099, 10048, 10042, 10002, 10004, 9954, 9950, 9863, 9862, 9861, 9737, 9736, 9735, 9734, 9702, 9700, 9655, 9634, 9620, 9619, 9546

Położenie  

Czarny Dunajec                            

Księga wieczysta

NS1T/0007054/1

Powierzchnia gruntu

7.0272 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Działalność rolnica                                                 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

 

RP – tereny użytków rolnych                                            

Warunki umowy

czynsz roczny 2 810,88 zł brutto                       

Okres dzierżawy                            

 

do 31grudnia 2017r

 

                            

 

 

Czarny Dunajec 2015.04.24