ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w II połowie 2015 roku

2015-04-27 do 2015-06-05 // Oglądano: 1594 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 EURO oraz powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w drugiej połowie 2015r.

Znak sprawy: RB.271.10.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 10/2015

Data przesłania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 22/04/2015

Sposób przekazania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: drogą elektroniczną

Termin składania ofert: do 05/06/2015 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 05/06/2015 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:00Pobrano: 376 // 0.16 MB
pdfSIWZ_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:05Pobrano: 446 // 0.81 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:06Pobrano: 375 // 0.08 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:06Pobrano: 377 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:07Pobrano: 395 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-usług_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:08Pobrano: 379 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:09Pobrano: 376 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:10Pobrano: 375 // 0.04 MB
zipZal_07_Projekt_umowy_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:11Pobrano: 433 // 0.09 MB
pdfZal_08_Opis_przedmiotu_zamowienia_2015-10
Dodano: 2015-04-27 07:48:13Pobrano: 421 // 0.24 MB
pdf01_Odp_na_zapytania_2015-10
Dodano: 2015-05-12 09:38:06Pobrano: 371 // 0.50 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2015-06-08 11:07:12Pobrano: 375 // 0.15 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2015-06-17 11:08:58Pobrano: 356 // 0.14 MB