ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2015-04-15 do 2015-05-06 // Oglądano: 1087 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  /, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  :

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 12613, 12612 i 12607                                                                       

Położenie  

Czarny Dunajec                            

Księga wieczysta

NS1T/57463/1, NS1T/00132531/5

Powierzchnia gruntu

0.3105 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Rekreacja                                                                       

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Warunki umowy

czynsz miesięczny 200,00 netto + należny podatek VAT

Okres dzierżawy                            

 

do 31grudnia 2015r

 

                            

 

 

Czarny Dunajec 2015.04.14