ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podszkle - Wykonanie odbudowy drogi gminnej "Do Jagódków - Paleników" o nawierzchni bitumicznej i łacznej długości 0,46 km, uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej

2015-04-13 do 2015-04-28 // Oglądano: 1208 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy drogi gminnej /Do Jagódków - Paleników/ w miejscowości Podszkle o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości 0,46 km, uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej

Znak sprawy: RB.271.9.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 9/2015

Numer ogłoszenia w BZP: 50969 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13/04/2015

  Termin składania ofert: do 28/04/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 28/04/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:54:50Pobrano: 368 // 0.28 MB
pdfSIWZ_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:54:54Pobrano: 387 // 0.83 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:54:55Pobrano: 362 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:54:57Pobrano: 371 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:54:58Pobrano: 368 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:00Pobrano: 353 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:02Pobrano: 355 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:04Pobrano: 368 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:05Pobrano: 377 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:07Pobrano: 387 // 0.32 MB
zipZal_08_Przedmiar_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:08Pobrano: 469 // 0.04 MB
zipZal_09_Przekroje_2015-09
Dodano: 2015-04-13 12:55:09Pobrano: 391 // 0.04 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2015-05-05 13:33:43Pobrano: 342 // 0.16 MB
pdf18_Informacja_o_zawarciu_umowy_www_2015-09
Dodano: 2015-05-14 09:30:01Pobrano: 312 // 0.14 MB