ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjów „PRZYDROŻNE KAPLICZKI W GMINIE CZARNY DUNAJEC”

2015-03-23 do 2015-04-30 // Oglądano: 1466 // Wstecz

 Cele Konkursu:

·        przedstawienie oczami dzieci i młodzieży miejsc kultu naszej małej ojczyzny,

·        poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców naszej gminy.

 

Regulamin Konkursu:

§1 Organizator

 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie we współpracy z Centrum Promocji i Kultury w Czarnym Dunajcu.

 

§2 Czas trwania Konkursu

 

Termin nadsyłania lub dostarczenia prac do 30 kwietnia 2015 r. do Szkoły Podstawowej w Chochołowie.

 

§3 Warunki uczestnictwa

 

1.      Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Czarny Dunajec.

2.      Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych płaskich (format A3 lub A4) jak i przestrzennych nie większych niż 0,5 m.

3.      Prace mają być wykonane samodzielnie przez dziecko biorące udział w Konkursie.

 

 

 

 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac

 

1.      Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać (na własną odpowiedzialność) do Organizatora Konkursu - Szkoły Podstawowej w Chochołowie na adres: Chochołów 184b, 34-513 Chochołów.

2.      Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza autor, tytuł pracy, adres i telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz miejsce gdzie ta kapliczka się znajduje. Do prac przestrzennych należy dołączyć metryczkę zawierającą te informacje.

3.      Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

4.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu do szkoły.

5.      Prace nie będą odsyłane, można je odbierać do dn. 05.06 2015. W Szkole Podstawowej w Chochołowie.

 

§5 Zasady przyznawania nagród

 

1.      Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Szkołę Podstawową

w Chochołowie oraz Centrum Promocji i Kultury w Czarnym Dunajcu oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:

    • Klasy SP 0 – III
    • Klasy SP IV – VI
    • Klasy Gim. I - III

2.      Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 6 (3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości wyróżnień.

3.      Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4.      Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5.      Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 13 maja 2015 r. Szkoły, z których pochodzić będą prace zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą e-mailową. Protokół jury będzie dostępny na stronach internetowych Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz Szkoły Podstawowej w Chochołowie.

6.      Uroczyste wręczenie nagród  nastąpi w dniu 16. maja o godz. 10.00 podczas Przeglądu Góralskiej Pieśni Religijnej „XII Papieska Majówka” na Bachledówce w kościele oo.Paulinów.