ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nowy parking w Czarnym Dunajcu

2015-03-18 do 2015-03-31 // Oglądano: 2561 // Wstecz
Nowy parking w Czarnym Dunajcu11 marca 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy gminą Czarny Dunajec, a firmą PROFEXIM sp.j. Halina Duda, Grażyna Duda z Krakowa. Przedmiotem umowy jest budowa ogólnodostępnego parkingu dla użytkowników tras rowerowych wybudowanych w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” zlokalizowanego obok Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum przy ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu.

Dzięki inwestycji powstanie parking. który dzięki swojemu usytuowaniu będzie służył w szczególności użytkownikom nowo powstającej transgranicznej ścieżki rowerowej „Szlaku wokół Tatr” oraz użytkownikom lodowiska, hali gimnastycznej oraz kompleksu boisk „Orlik” przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. W związku z wielką popularnością tych obiektów parking jest bardzo potrzebny, by pomieścić wszystkie pojazdy ich użytkowników. Łącznie przewidzianych jest ok. 95 miejsc parkingowych.

Ogólnodostępny parking będzie stanowić także doskonałą bazę wypadową pod kątem turystyki pieszej, jak i rowerowej. Turyści oraz mieszkańcy gminy i okolic będą mogli bezpiecznie pozostawić swoje samochody, skorzystać z wypożyczalni rowerów (planowana do uruchomienia przy parkingu) i udać się na wycieczkę trasą rowerową, która ma być odnogą „Szlaku wokół Tatr”.

W ramach projektu częściowo rozebrana zostanie nawierzchnia placów i chodników. Rozebrane zostaną także krawężniki i obrzeża. Rozbudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Firma wykona podbudowę placów i chodników, ułoży nowe krawężniki i obrzeża, wykona nawierzchnię chodników i placów, a także zamontuje oświetlenie. Na koniec zaplanowane jest plantowanie terenów zielonych, humusowanie i obsianie trawą.

Firma PROFEXIM wybrana została na podstawie przetargu nieograniczonego. Złożonych zostało 16 propozycji wykonania inwestycji. Zwycięska oferta została najwyżej oceniona, a za razem firma ta zaoferowała najniższą cenę. Wartość wybranej oferty: 352071,74 zł, z czego 85% pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Termin realizacji inwestycji – 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013, 

projekt: „Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr”.


W galerii znajdują się zdjęcia z rozpoczęcia prac.