ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy w 2015 roku

2015-03-16 do 2015-04-10 // Oglądano: 1357 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2015 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 40 000,00 zł.

Wnioski należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywanie.


Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 

1.      pełną nazwę wnioskodawcy

2.      adres wnioskodawcy

3.      data i numer wpisu do katastru wodnego

4.      numer rachunku bankowego wnioskodawcy

5.      dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

6.      wielkość wnioskowanej dotacji

7.      szczegółowy opis zadania

8.      termin i miejsce realizacji zadania

9.      harmonogram realizacji zadania

10.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania

11.  podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy  

12.  aktualny dokument rejestrowy

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej urzędu lub osobiście w pokoju nr 37, II piętro w budynku urzędu w godzinach otwarcia urzędu.


pdf01 - uchwała z 27.06.2012
Dodano: 2015-03-16 15:12:13Pobrano: 504 // 0.07 MB
doc03 - Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej
Dodano: 2015-03-16 15:12:15Pobrano: 466 // 0.06 MB
doc04 - Sprawozdanie z realizacji zadania
Dodano: 2015-03-16 15:12:16Pobrano: 422 // 0.07 MB