ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Promesy dla gminy Czarny Dunajec

2015-03-15 do 2015-03-29 // Oglądano: 1180 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec otrzymała promesy na łączną kwotę 2 100 000 zł przyznane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach tej dotacji zrealizowanych zostanie w 2015 r. 5 inwestycji.

- Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „Za Wodą” nr dz. ewid. 11124/1, 7766/3, 10991/1, 7440, 7442/3 na potoku „Bystry” km potoku 6+550 w miejscowości Ratułów w km 0+037
- Odbudowa drogi gminnej „Do Biłka” nr dz. ewid. 5035, 5067 w miejscowości Odrowąż w km 0+190 – 0+370
- Odbudowa drogi gminnej „Wierchowa – do Sośniny” nr dz. ewid. 11910 w miejscowości Stare Bystre w km 0+000 – 2+945
- Odbudowa drogi gminnej „Szeligówka” nr dz. ewid. 6866 w miejscowości Czerwienne w km 0+485 – 0+830 wraz z odbudową przepustu w km 0+449
- Odbudowa drogi gminnej „Do Jagódków-Paleników” nr dz. ewid. 6161, 3248/9, 2771/2, 6127/1 w miejscowości Podszkle w km 0+000 – 0+460