ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Kolejny etap wyborów w gminie Czarny Dunajec

2015-03-10 do 2015-03-18 // Oglądano: 2243 // Wstecz
Kolejny etap wyborów w gminie Czarny DunajecW najbliższą niedzielę, 15 marca odbędzie się drugi etap wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Czarny Dunajec. Tym razem włodarzy wybiorą mieszkańcy sołectw Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne, Koniówka, Ratułów i Stare Bystre . Głosowanie odbędzie się w godz. 8.00 - 18.00.

Na koniec odbędą się wybory w Odrowążu - 22 marca (zebranie sprawozdawcze odbędzie się 15 marca).

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu sprawozdawczym w obecności (przy frekwencji) co najmniej 1/5 ilości osób uprawnionych, posiadających czynne prawo wyborcze (20%).

Wybory odbędą się w wyznaczonych lokalach wyborczych poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony nazwiska wybranego kandydata. W wyborze na sołtysa wybiera się tylko jednego kandydata, natomiast w głosowaniu do Rady Sołeckiej można oddać głos na 5 kandydatów w Chochołowie, Czerwiennem, Koniówce, Ratułowie i Starem Bystrem. Mieszkańcy Cichego i Czarnego Dunajca wybiorą 7 radnych.

Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w kratce obok nazwisk większej liczby kandydatów, niż wybieranych w danym głosowaniu lub nie postawiono znaku "X" w kratce obok nazwiska żadnego kandydata.

Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory w kolejną najbliższą niedzielę. Jeżeli w dodatkowych wyborach kandydaci ponownie uzyskali równą liczbę głosów o wyborze kandydata decyduje Komisja Skrutacyjna, która wyłoni sołtysa w drodze losowania w obecności zainteresowanych kandydatów.

W przypadku, gdy w sołectwie został zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa wybory przeprowadza się na zasadach ogólnych.

Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów dwóch lub większej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej, za wybranego  uważa się osobę umieszczoną na wcześniejszym miejscu karty do głosowania.


Chochołów

Kandydat na sołtysa:
1. Marduła Kazimierz

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Haberny Józef
2. Krupa
Stanisław
3. Stękała Józef
4. Szczechowicz Stanisław
5.
Toczek Józef


Ciche

Kandydaci na sołtysa:
1. Kowalczyk Władysław
2. Łowisz Władysław

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Domagała Maria
2. Gewont Jan
3. Krupa Tadeusz
4. Staszel Edward
5. Styrczula Kazimierz
6. Styrczula Stanisław
7. Szymusiak Jan
8. Wajda Czesław


Czarny Dunajec

Kandydaci na sołtysa:
1. Bukowski Bartłomiej
2. Harbut Stanisław
3. Klimowski Władysław
4. Łowicki Bogdan
5. Serwińska Zofia Maria

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Bukowski Bartłomiej
2. Bukowski Jakub
3. Chlebek Stanisław
4. Fiedor Jan
5. Fit Tadeusz
6. Gogolak Józef
7. Gonciarczyk Jan
8. Hajnos Władysław
9. Kowalczyk Czesław
10. Klimowski Marek
11. Klimowski Władysław
12. Komperda Józef
13. Krupa Wojciech
14. Kwak Tadeusz
15. Leja Kazimierz
16. Miętus Stanisław
17. Rosiński Tadeusz
18. Rubiś Łukasz
19. Rubiś Rafał
20. Pirchała Jan
21. Słomczewski Paweł
22. Świderski Andrzej
23. Szuba Józef


Czerwienne

Kandydaci na sołtysa:
1. Bartoszek Krzysztof
2. Garbaciak Tomasz

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. Baran Stanisław
2. Długopolski Bolesław
3. Kowalczyk Stanisław
4. Luberda
Roman
5. Łowisz Krzysztof
6. Miśkowiec Janusz
7. Słodyczka Władysław
8. Zarycki Paweł


Koniówka

Kandydaci na sołtysa:
1. Sroka Jan
2. Strama Halina
3. Szwajnos Wojciech

     

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Bienias Wojciech
2. Czapla Monika
3. Gąsienica Małgorzata
4. Kierkowska Agnieszka
5. Klejka Jan
6. Kocańda Stanisław 
7. Leja Józef
8. Leja Tadeusz 
9. Sęk Kazimierz
10. Sroka Krzysztof
11. Zięba Jan


Ratułów

Kandydat na sołtysa:
1. Żegleń Antonina

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Kois Kazimierz
2. Krzysztofiak
Piotr
3. Kułach Jacek
4. Styrczula Jan
5. Szeliga Jan
6. Szeliga Karol
7. Wieczorek Andrzej
8. Zawadzki Rafał


Stare Bystre

Kandydaci na sołtysa:
1. Ligas Andrzej
2. Miętus Józef (Kaleta)

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Ciągwa Jan
2. Fatla Władysław
3. Fit Stanisław
4. Gąsior Stanisław
5. Lach Adam
6. Mroszczak Zofia
7. Stopka Bogusław