ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

2015-03-06 do 2015-03-20 // Oglądano: 1283 // Wstecz
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportuKrzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców to kolejny priorytet gminy Czarny Dunajec, dlatego zarządzeniem wójta gminy Józefa Babicza przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Zadania publiczne o nazwie "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu" dofinansowane zostały na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie,  art.11, art.13, art.14, art.15  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 stycznia 2015 roku oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/428/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec

Komisja Konkursowa ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec po zapoznaniu się z propozycjami przyznała łącznie 200 000,00 zł dla:

1. UKS Chochołów - 7 000,00 zł
2. TS Podhalański - 15 000,00 zł
3. UKS Ratułów - 5 000,00 zł
4. LZS Delta Pieniążkowice - 11 000,00 zł
5. UKS "Krokus" Ciche - 12 000,00 zł
6. UKS "Czerwone Wierchy" - 4 000,00 zł
7. GKS „Czarni" - 20 000,00 zł
8. UKS Podczerwone - 9 000,00 zł
9. UKS "Ciche" - 10 000,00 zł
10. UKS Zagrody - 7 000,00 zł
11.  UKS "Sołtysianie" - 18 000,00 zł
12. LKS "Korona" Piekielnik - 25 000,00 zł
13. KS Chochołów - 28 000,00 zł
14. LZS "Szarotka" Chochołów - 5 000,00 zł
15. PZW Koło 27 Czarny Dunajec - 4000,00 zł
16. Akademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec - 20 000,00 zł

Fot. CKiP