ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czarny Dunajec

2015-03-04 do 2015-03-08 // Oglądano: 2887 // Wstecz
Wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czarny DunajecW najbliższą niedzielę, 8 marca odbędzie się pierwszy etap wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Czarny Dunajec. Włodarzy wybiorą mieszkańcy sołectw Dział, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle, Wróblówka, Załuczne. Głosowanie odbędzie się w godz. 8.00 - 18.00.

W pozostałych sołectwach - Ciche, Chochołów, Czarny Dunajec, Czerwienne, Koniówka, Ratułów i Stare Bystre wybory odbędą się tydzień później, 15 marca (zebrania sprawozdawcze - 8 marca). W Odrowążu zebranie będzie miało miejsce 15 marca, a wybory odbędą się tydzień później.

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu sprawozdawczym w obecności (przy frekwencji) co najmniej 1/5 ilości osób uprawnionych, posiadających czynne prawo wyborcze (20%).

Wybory odbędą się w wyznaczonych lokalach wyborczych poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony nazwiska wybranego kandydata. W wyborze na sołtysa wybiera się tylko jednego kandydata, natomiast w głosowaniu do Rady Sołeckiej można oddać głos na 5 kandydatów w Dziale, Pieniążkowicach, Podczerwonem, Podszklu, Załucznem i 7 w Piekielniku

Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w kratce obok nazwisk większej liczby kandydatów, niż wybieranych w danym głosowaniu lub nie postawiono znaku "X" w kratce obok nazwiska żadnego kandydata.

Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory w kolejną najbliższą niedzielę. Jeżeli w dodatkowych wyborach kandydaci ponownie uzyskali równą liczbę głosów o wyborze kandydata decyduje Komisja Skrutacyjna, która wyłoni sołtysa w drodze losowania w obecności zainteresowanych kandydatów.

W przypadku, gdy w sołectwie został zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa wybory przeprowadza się na zasadach ogólnych.

Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów dwóch lub większej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej, za wybranego  uważa się osobę umieszczoną na wcześniejszym miejscu karty do głosowania.

Dział:

Kandydaci na sołtysa:
1. Habas Joanna
2. Jasień Józef

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Błachuta Marek
2. Burdyn Andrzej
3. Dzielski Franciszek
4. Dzielski Jan
5. Fiedor Stanisław
6. Gal Stanisław
7. Wesołowski Stanisław
8. Wiencko Andrzej

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa

Piekielnik:

Kandydaci na sołtysa:
1. Chowaniec Sebastian
2. Kapałka Edward
3. Szuba Władysław

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

1. Banaś Edward
2. Bielański Tadeusz
3. Czyż Stanisław
4. Dziubek Paweł
5. Federak Jan
6. Gaździński Marek
7. Grela Stanisław
8. Jędraszczak Edward
9. Kapałka Edward
10. Kluska Mieczysław
11. Kowalski Piotr
12. Mierzwa Tadeusz
13. Okarmus Władysław
14. Rokicki Józef
15. Stafira Henryk
16. Szlachta Krystyna
17. Szymusiak Józef
18. Żądlak Stanisław

Lokal wyborczy: Zespół Szkół

Pieniążkowice:

Kandydaci na sołtysa:
1. Bobek Krzysztof
2. Gawron Jan

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Bafia Stanisław
2. Bartyzoł Dariusz
3. Bobek Józef
4. Fitak Andrzej
5. Łaś Maria
6. Łysy Franciszek
7. Majchrowicz Tadeusz
8. Zasadni Jan

Lokal wyborczy: plebania

     

Podczerwone:

Kandydaci na sołtysa:
1. Leja Stanisław
2. Styrczula Andrzej

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Hajnos Stanisław
2. Iwan Andrzej
3. Jarończyk Dorota
4. Jarończyk Tadeusz
5. Leja Kazimierz
6. Leja Władysław
7. Podczerwiński Stanisław
8. Skorupa Danuta
9. Styrczula Stanisław
10. Vermessy Gruber Ewa

Lokal wyborczy: Remiza OSP

Podszkle:

Kandydaci na sołtysa:
1. Hosaniak Marek
2. Ziółko Wiktor

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Chowaniec Krystyna
2. Grela Stanisław
3. Jaromin Marek
4. Kasper Marek
5. Ledworuch Bogusława
6. Pryliński Tadeusz
7. Spiszak Krzysztof
8. Sproch Krzysztof
9. Wacławiak Mieczysław
10. Zapotoczny Leszek
11. Zborek Dariusz
12. Ziółko Wiktor

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa

Wróblówka:

Kandydaci na sołtysa:
1. Króżel Janusz Paweł
2. Otręba Grażyna

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Bobek Halina
2. Gonciarczyk Anna
3. Kojs Stanisław
4. Króżel Zofia
5. Mateja Bronisław
6. Mazur Krystyna
7. Szczypta Małgorzata

Lokal wyborczy: Remiza OSP

Załuczne:

Kandydat na sołtysa:
1. Czepiel Tadeusz

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:
1. Komperda Jerzy
2. Lenart Edward 
3. Lenart Edward
4. Pęksa Bogdan 
5. Stopka Stanisław
6. Szymusiak Władysław

Lokal wyborczy: Gimnazjum

Szczegółowe zasady wyborów sołtysów i Rad Sołeckich