ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego

2015-03-04 do 2015-03-18 // Oglądano: 795 // Wstecz
Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowegoGmina Czarny Dunajec dba o rozwój kulturalny mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Kultura i tradycja naszych przodków jest bardzo bogata, dlatego trzeba o nią dbać.

W poszczególnych miejscowościach gminy  działa wiele zespołów regionalnych, odnoszących sukcesy. W związku z tym co roku przyznawane są dotacje na ich działalność.

23 lutego ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.  Dotacje przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2015 na rok 2015 Nr IV/18/2015 RADY Gminy Czarny Dunajec z Dnia 22 stycznia 2015 roku oraz Uchwały Nr XLVI/429/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ze zm.

Rozdzielonych zostało 230 000,00 zł:

1. Oddział ZP w Czerwiennem - 12 000,00 zł
2. OSP Czarny Dunajec - 25 000,00 zł
3. Oddział ZP w Pieniążkowicach - 13 500,00 zł
4. Oddział ZP w Cichem - 15 000,00 zł
5. Oddział ZP w Chochołowie - 15 000,00 zł
6. ZP Oddział Górali Orawskich w Podszklu – 16 500,00 zł
7. Oddział ZP w Piekielniku - 14 000,00 zł
8. Oddział ZP w Odrowążu - 13 500,00 zł
9. Oddział ZP w Ratułowie - 16 000,00 zł
10. Oddział ZP w Starem Bystrem - 14 000,00 zł
11. Oddział ZP w Miętustwie - 15 000,00 zł
12. Oddział ZP w Załucznem - 14 000,00 zł
13. Oddział ZP we Wróblówce - 10 000 zł
14. ZP Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu - 12 500,00 zł
15. Oddział ZP w Podczerwonem - Koniówce - 10 000,00 zł
16. Oddział ZP w Dziale -  9 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Zbójecko Familia z Cichego - 5 000,00 zł