ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NOWE DOWODY OSOBISTE- ZABEZPECZENIA PRZED FAŁSZERSTWEM

2015-03-04 do 2015-12-31 // Oglądano: 1702 // Wstecz
NOWE DOWODY OSOBISTE- ZABEZPECZENIA PRZED FAŁSZERSTWEM1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te docelowo mają być dla klientów korzystne, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym przez MSW systemem informatycznym.

1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te docelowo mają być dla klientów korzystne, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym przez MSW systemem informatycznym.

Nowy dowód osobisty. Co się zmieniło? Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Co nowego zawiera dowód osobisty? Pojawiło się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniejsze jest go sfałszować. Na dowodzie znajdują się informacje o polskim obywatelstwie  i opisy pól po angielsku. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dokumentu wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który jest ważny przez okres 5 lat.

Czego nie zawiera dowód osobisty? Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika. Dowód osobisty nie zawiera: adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu ani skanu podpisu posiadacza.

Nowa fotografia do dowodu. Fotografia, która jest wykorzystywana w dowodzie osobistym to taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny.

Obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach.

W w sprawie odbioru dowodu osobistego. W przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu wprowadzono możliwość działania przez pełnomocnika.

Czy musisz wymienić stary dowód Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność  do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów.

Przypominamy, iż obowiązek meldunkowy został zachowany, a jego zniesienie ustawa przewiduje z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Urząd Stanu Cywilnego w Czarnym Dunajcu jest właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Czarny Dunajec.

Odpisy aktów stanu cywilnego:

W nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego.

UWAGA: Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdujący się w rejestrach wymagane jest, zgodnie z ustawą odczekanie kilku dni, potrzebnych na  wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu decyduje realne działanie.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczy to nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości. Opłata dodatkowa na rzecz gminy wynosi jednak 1000 zł.

Wraz z wdrożeniem 1 marca 2015 roku Systemu Rejestrów Państwowych pod adresem obywatel.gov.pl uruchomiona została platforma usług dla obywateli. Podajemy Państwu adres strony internetowej: plid.obywatel.gov.pl.

UWAGA: Czym jest nowa platforma OBYWATEL.GOV.PL? Każdą sprawę, którą obywatel załatwia w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą dla niego wykonujemy. Chcemy, aby była ona załatwiona szybko i sprawnie. Dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny sposób, co należy zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co można załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, aby nie tracić czasu. OBYWATEL.GOV.PL stanie się dobrym źródłem informacji o usługach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na początku znajdą się tam usługi, które dotyczą dowodów osobistych i ewidencji ludności. Wraz z rozwojem platformy umieścimy tu również informacje dotyczące ślubów, urodzeń, czy zameldowania oraz wiele innych.