ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Za Wodę" na potoku "Bystry" (km potoku 6+550)

2015-02-24 do 2015-03-11 // Oglądano: 2433 // Wstecz


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Za Wodę" na potoku "Bystry" (km potoku 6+550) w miejscowości Ratułów

Znak sprawy: RB.271.7.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 7/2015

Numer ogłoszenia w BZP:  24573 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24/02/2015

  Termin składania ofert: do 11/03/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 11/03/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:41Pobrano: 447 // 0.29 MB
pdfSIWZ_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:43Pobrano: 472 // 0.85 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:46Pobrano: 407 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:47Pobrano: 411 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:48Pobrano: 389 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:49Pobrano: 414 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:50Pobrano: 402 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:53Pobrano: 384 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:54Pobrano: 415 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:55Pobrano: 430 // 0.33 MB
pdfZal_08_Przedmiar_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:41:56Pobrano: 640 // 0.24 MB
zipZal_09_Projekt_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:42:26Pobrano: 541 // 16.61 MB
pdfZal_10_STWiOR_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:42:32Pobrano: 561 // 2.08 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2015-07
Dodano: 2015-02-24 09:42:33Pobrano: 413 // 0.04 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie - z dnia 26.02.2015r.
Dodano: 2015-02-26 09:04:27Pobrano: 434 // 0.32 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania (2) - z dnia 26.02.2015r.
Dodano: 2015-02-26 10:04:47Pobrano: 426 // 0.31 MB
zipOdpowiedzi na zapytania - z dnia 05.03.2015r.
Dodano: 2015-03-05 12:17:31Pobrano: 435 // 1.29 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2015-03-20 12:13:53Pobrano: 466 // 0.17 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2015-04-10 12:17:40Pobrano: 349 // 0.14 MB