ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zad

2015-02-20 do 2015-04-01 // Oglądano: 1239 // Wstecz

Działając na podstawie art.11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.)

 z a r z ą d z a m

co następuje:

§ 1. 

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert  instytucji pozarządowych w otwartym konkursie  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 w składzie:

1. Michał Jarończyk                 -        Przewodniczący

2. Marek Szuba                       -        Członek

3. Władysława Wacławiak        -        Członek

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.