ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Cz. Dunajec - Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Sienkiewicza

2015-02-20 do 2015-03-09 // Oglądano: 1838 // Wstecz
                                                                      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

Projekt: „Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone oraz Czarny Dunajec”Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Sienkiewicza w miejscowości Czarny Dunajec  w ramach projektu pod nazwą: Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone i Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.6.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 6/2015

Numer ogłoszenia w BZP:  23295 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 20/02/2015

  Termin składania ofert: do 09/03/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 09/03/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:42Pobrano: 462 // 0.81 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:43Pobrano: 407 // 0.10 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:45Pobrano: 387 // 0.07 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:46Pobrano: 412 // 0.08 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:49Pobrano: 408 // 0.07 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:50Pobrano: 414 // 0.07 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:52Pobrano: 418 // 0.06 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:53Pobrano: 396 // 0.07 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:39:56Pobrano: 410 // 0.34 MB
zipZal_08_Dokumentacja-projektowa_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:40:27Pobrano: 458 // 10.08 MB
pdfZal_09_Przedmiar_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:40:37Pobrano: 514 // 2.33 MB
xlsZal_10_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2015-06
Dodano: 2015-02-20 09:40:38Pobrano: 416 // 0.06 MB
pdfOgloszenie_2015-06
Dodano: 2015-02-20 11:43:26Pobrano: 437 // 0.30 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2015-03-12 13:34:56Pobrano: 454 // 0.17 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2015-03-25 08:40:50Pobrano: 387 // 0.16 MB