ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Cz. Dunajec - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kamieniec Dolny

2015-02-20 do 2015-03-09 // Oglądano: 1792 // Wstecz
                                                                      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

Projekt: „Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone oraz Czarny Dunajec”Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kamieniec Dolny w miejscowości Czarny Dunajec  w ramach projektu pod nazwą: Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone i Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.4.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 4/2015

Numer ogłoszenia w BZP:  23273 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 20/02/2015

  Termin składania ofert: do 09/03/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 09/03/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:29Pobrano: 451 // 0.85 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:30Pobrano: 386 // 0.10 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:30Pobrano: 415 // 0.07 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:31Pobrano: 408 // 0.08 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:32Pobrano: 419 // 0.07 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:32Pobrano: 392 // 0.07 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:33Pobrano: 402 // 0.06 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:34Pobrano: 405 // 0.07 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:35Pobrano: 417 // 0.35 MB
pdfZal_08_Przedmiar_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:36:36Pobrano: 486 // 0.10 MB
zipZal_09_Dokumentacja-Projektowa_2015-04
Dodano: 2015-02-20 09:37:14Pobrano: 476 // 34.14 MB
xlsZal_10_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2015-03
Dodano: 2015-02-20 09:37:14Pobrano: 424 // 0.07 MB
pdfOgloszenie_2015-04
Dodano: 2015-02-20 11:30:43Pobrano: 427 // 0.30 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2015-04-02 08:43:19Pobrano: 432 // 0.51 MB