ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 lutego 2015 roku

2015-02-17 do 2015-05-25 // Oglądano: 1017 // Wstecz
w sprawie: miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Czarny Dunajec, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zmianami) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2015 r. , poz. 188)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1 

 

1.      W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku    wyznaczam  miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Czarny Dunajec.

2.      Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są urzędowe tablice ogłoszeń rozlokowane na terenie poszczególnych miejscowości Gminy, których wykaz zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 

Informację w sprawie wykazu miejsc o której mowa w § 1 ust. 2 podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                              

                                                                                                                                                 Podpisano:

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Czarny Dunajec

                                                                                                                                                 Józef Babicz


I N F O R M A C  J A

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 9 lutego 2015 roku

 

o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Czarny Dunajec, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku - przygotowana na podstawie art. 114  ustawy z dnia     5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2015 r. , poz. 188)

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Lokalizacja

1

Czarny Dunajec

 1. 1.     Plac przy Kościele Parafialnym (Tablica zamykana)
 2. 2.     Ul. Kolejowa, przed budynkiem Poczty (Tablica zamykana)
 3. 3.     Plac przed sklepem przy skrzyżowaniu ulic: Kmietowicza i Sienkiewicza (Tablica zamykana )

2

Wróblówka

 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica drewniana )
 3. Obok domu Sołtysa, Wróblówka nr 101 c              ( tablica zamykana )

3

Dział
 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica drewniana )

4

Pieniążkowice

 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )

5

Odrowąż

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Obok domu Sołtysa, Odrowąż nr 146                      ( tablica zamykana )

6

Załuczne

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przed Szkołą ( tablica drewniana )

7

Podszkle

1.   Plac przy Kościele ( tablica zamykana )

8

Piekielnik

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )

9

Podczerwone

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przy Kościele ( tablica drewniana  )

10

Ciche

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )

11

Ratułów

 1. Plac przed Szkołą ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 3. Przed budynkiem Ośrodka Zdrowia                       ( tablica zamykana )

12

Stare Bystre

 1. Plac przed Szkołą Nr 1 ( tablica zamykana )
 2. Plac przed Szkołą Nr 2 ( tablica zamykana )
 3. Przy drodze gminnej obok starej remizy OSP

     ( tablica drewniana )

 1. Przy drodze gminnej obok starej remizy OSP

     ( tablica zamykana )

13

Czerwienne

 1. Przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną „Szeligówka” ( tablica zamykana )
 2. Teren obok Sklepu, Czerwienne obok nr 64                     ( tablica zamykana )
 3. Teren obok Sklepu,  Czerwienne obok nr 226 a                  ( tablica drewniana )
 4. Plac przy Szkole Nr 1 ( tablica drewniana )
 5. Parking przy Kościele Bachledówka

     ( tablica zamykana )

14

Chochołów

 1. Teren przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej       z drogą  na Dzianisz ( tablica zamykana )

15Koniówka
 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Teren obok Sklepu ( tablica drewniana )
 3. Przystanek na Zakopane ( tablica drewniana )

 

 

W przypadku tablic zamykanych, zamiar rozwieszenia obwieszczeń, plakatów należy zgłosić w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu: 18 26 135 38.

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec

( - )  Józef Babicz