ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Budowa ujęcia wody w Podczerwonerm oraz przebudowa ujęcia wody w Cz. Dunajcu wraz z budową stacji uzdatniania wody w Cz. Dunajcu na terenie ujęcia wody

2015-02-16 do 2015-03-03 // Oglądano: 2832 // Wstecz
                                                                      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

Projekt: „Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone oraz Czarny Dunajec”
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa ujęcia wody w Podczerwonem oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Dunajcu wraz z budową stacji uzdatniania wody w Czarnym Dunajcu na terenie ujęcia wody

Znak sprawy: RB.271.3.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 3/2015

Numer ogłoszenia w BZP:  20223 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16/02/2015

  Termin składania ofert: do 03/03/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 03/03/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:42:52Pobrano: 590 // 0.85 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:42:54Pobrano: 431 // 0.10 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:42:56Pobrano: 414 // 0.07 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:42:57Pobrano: 413 // 0.08 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:42:58Pobrano: 435 // 0.07 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:43:00Pobrano: 437 // 0.07 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:43:01Pobrano: 418 // 0.07 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:43:04Pobrano: 486 // 0.35 MB
pdfZal_08_Przedmiary_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:43:09Pobrano: 630 // 0.62 MB
zipZal_09_Projekt_01-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:46:15Pobrano: 571 // 34.32 MB
zipZal_09_Projekt_02-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:48:53Pobrano: 501 // 33.66 MB
zipZal_09_Projekt_03-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:51:09Pobrano: 519 // 28.82 MB
zipZal_09_Projekt_04-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:52:54Pobrano: 501 // 20.29 MB
zipZal_09_Projekt_06-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:57:35Pobrano: 514 // 30.61 MB
zipZal_09_Projekt_07-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:58:11Pobrano: 481 // 33.21 MB
zipZal_09_Projekt_08-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:58:48Pobrano: 507 // 34.14 MB
zipZal_09_Projekt_09-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 08:59:40Pobrano: 505 // 56.22 MB
zipZal_09_Projekt_10-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 09:00:30Pobrano: 496 // 37.16 MB
pdfZal_10_STWiOR_2015-03
Dodano: 2015-02-16 09:02:20Pobrano: 457 // 0.81 MB
zipZal_09_Projekt_05-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 09:06:15Pobrano: 537 // 36.92 MB
zipZal_09_Projekt_11-11_2015-03
Dodano: 2015-02-16 09:10:07Pobrano: 519 // 45.27 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-03
Dodano: 2015-02-16 09:29:23Pobrano: 435 // 0.06 MB
pdfUzupełnienie z dnia 26.02.2015r.
Dodano: 2015-02-26 09:41:58Pobrano: 411 // 0.25 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2015-03.xls
Dodano: 2015-02-26 09:42:31Pobrano: 463 // 0.07 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2015-03-31 10:56:06Pobrano: 450 // 0.15 MB