ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zapowiedź Zawodów w biegach narciarskich z okazji 169 Rocznicy Powstania Chochołowskiego

2015-02-06 do 2015-02-14 // Oglądano: 1498 // Wstecz
REGULAMIN ZAWODÓW

 

Organizatorzy:

Gmina Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec, Rada Sołecka w Chochołowie

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Szkoła Podstawowa w Chochołowie

KS Chochołów, Związek Podhalan Oddział w Chochołowie, OSP Chochołów

 

 

Termin Zawodów:     14.02.2015 (sobota) godz. 10.00 - start  pierwszej grupy wiekowej
                                       (weryfikacje zawodników godz. 9.00 – 9.45)

 

Miejsce zawodów:      Trasy biegowe obok ośrodka szkolno-wypoczynkowego w Chochołowie „Na kamieńcu”
                                           (w pobliżu skoczni)

 

Podział na grupy wiekowe:

Najmłodsi (styl Dowolny):

0 grupa - 300 m dziewczęta, 300 m chłopcy – rocznik 2008 i mł F (kat. nie uwzględniana w punktacji szkół)

 

Szkoły Podstawowe (styl Dowolny):

I grupa - 500 m dziewczęta, 500 m chłopcy – rocznik 2006-2007 F

II grupa - 1000 m dziewczęta, 1000 m chłopcy – rocznik 2004-2005 F

III grupa - 2000 m dziewczęta, 2000 m chłopcy – rocznik 2003 F

IV grupa - 2000 m dziewczęta, 2000 m chłopcy – rocznik  2002 F

 

Gimnazjum (styl: Dowolny):

I grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik 2001 F

II grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik  2000 F

III grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik  1999 F

 

Szkoły Średnie (styl: Dowolny):

I grupa – 3000 m dziewczęta, 3000 m chłopcy – rocznik 1998– 1996 F

 

Dorośli (styl: Dowolny):

 I grupa - Panie i Panowie do lat 30, dystans 4 km F

II grupa  - Panie i Panowie od 31 – 40 lat, dystans 4 km F

      III grupa - Panie i Panowie od 41 lat do 50 lat, dystans 4 km F

      IV grupa - Panie i Panowie od 51 do 60 lat, dystans 2 km F

      V grupa - Panie i Panowie od 61 do 70 lat , dystans 2 km F

      VI grupa - Panie i Panowie powyżej 70 lat, dystans 1 km F

 

Udział w zawodach bez ograniczeń ilościowych.

 

Termin i miejsce zgłoszeń:  obowiązuje zgłoszenie email (na adres: ckip@ckip.org). oraz zgłoszenie pisemne (opieczętowane przez instytucje delegującą),  najpóźniej do dnia 12.02.2015 (czwartek) do godz. 13.00

.

       Adres korespondencji:

Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2a

tel./fax 18 26 571-79, email: ckip@ckip.org

 

UWAGI KOŃCOWE:

 

1. W kategoriach Dorosłych, zawodnicy mogą zgłaszać swój udział na powyższy adres lub w dniu zawodów do godziny 12.00 w Biurze organizacyjnym

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego połączenia poszczególnych kategorii w przypadku, jeśli w danej kategorii ilość zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 3 osoby.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczony sprzęt oraz kradzieże

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników imprezy oraz nie ubezpiecza zawodników. Organizatorzy sugerują uczestnikowi  imprezy, ubezpieczenie we własnym zakresie.

5. Dla szkół prowadzona będzie punktacja indywidualna i zespołowa.

 

Dla Szkól Podstawowych będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa według klucza :

I miejsce 25 pkt, II miejsce 21 pkt, III miejsce 18 pkt, IV-17 pkt, V-16 pkt,…. XX miejsce 1 pkt.

W każdej kategorii wiekowej do punktacji zespołowej są wliczane 4 najlepsze wyniki

 

Dla Szkól Gimnazjalnych będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa według klucza :

I miejsce 18 pkt, II miejsce 15 pkt, III miejsce 13 pkt, IV-12 pkt, V-11 pkt  … XV miejsce 1 pkt.

W każdej kategorii wiekowej do punktacji zespołowej są wliczane 4 najlepsze wyniki

6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

7.  Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

8. Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej lub sportowej organizowanej przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

9. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

 

 

W przypadku złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

 

 

Wszystkim uczestnikom zawodów organizatorzy zapewniają gorący posiłek

 

 

Koordynator ds. sportu w Gminie

mgr Marek Szuba


xlszgloszenie do zawodow 2015
Dodano: 2015-02-06 12:46:17Pobrano: 382 // 0.04 MB