ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach OSP

2015-02-03 do 2015-02-17 // Oglądano: 1655 // Wstecz
Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach OSPTrwają walne zebrania sprawozdawcze w ochotniczych strażach pożarnych w gminie. Do jednostek zaproszeni zostali goście: Komendant PSP w Nowym Targu, Prezes Gminny ZOSP Czesław Garczek, Komendant Gminny ZOSP Józef Leja, Sekretarz Gminny ZOSP Kazimierz Jarończyk, Mariusz Garus Pełnomocnik Wójta Gminy, radni i sołtysi oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP.

Tradycyjnie otwarcie zebrania dokonali Prezesi  OSP witając przybyłych gości oraz druhów i przedstawiając porządek zebrania. Pierwszym ważnym punktem jest wybór  przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Następnie zostały przedstawione protokoły z działalności oraz głosowano za udzieleniem absolutorium dla Zarządów OSP za rok 2014 a także głosowano nad  przyjęciem  wniosków do realizacji w roku 2015.