ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Budowa parkingu dla użytkowników Szlaku wokół Tatr obok Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

2015-01-27 do 2015-02-11 // Oglądano: 2289 // Wstecz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla użytkowników Szlaku wokół Tatr obok Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum przy ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu

Znak sprawy: RB.271.1.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 1/2015

Numer ogłoszenia w BZP:  11089 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27/01/2015

  Termin składania ofert: do 11/02/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 11/02/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)


pdfSIWZ_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:32Pobrano: 570 // 0.84 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:34Pobrano: 483 // 0.09 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:35Pobrano: 460 // 0.06 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:37Pobrano: 449 // 0.07 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:37Pobrano: 477 // 0.06 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:39Pobrano: 441 // 0.06 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:40Pobrano: 476 // 0.05 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:41Pobrano: 462 // 0.06 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:44Pobrano: 490 // 0.33 MB
zipZal_08_Przedmiary_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:15:45Pobrano: 623 // 0.14 MB
zipZal_09_Projekt_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:16:52Pobrano: 604 // 9.34 MB
zipZal_10_STWiOR_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:17:01Pobrano: 489 // 0.44 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2015-01
Dodano: 2015-01-27 10:17:03Pobrano: 482 // 0.06 MB
pdfOgłoszenie
Dodano: 2015-01-27 10:51:33Pobrano: 487 // 0.29 MB
zipOdpowiedzi na zapytania - z dnia 02.02.2015r.
Dodano: 2015-02-02 10:23:25Pobrano: 467 // 1.47 MB
pdfZmiana treści siwz - z dnia 04-02-2015r
Dodano: 2015-02-04 13:13:13Pobrano: 431 // 0.39 MB
zipZal_09_Projekt_2015-01 - aktualizacja z 04-02-2015r
Dodano: 2015-02-04 13:15:15Pobrano: 475 // 7.62 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2015-02-18 13:24:07Pobrano: 533 // 0.91 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2015-03-12 09:22:41Pobrano: 389 // 0.15 MB