ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

KALENDARZ GMINNY IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

2015-01-20 do 2015-02-05 // Oglądano: 1950 // Wstecz

I. Gminny Turniej Piłki Nożnej 7 piłkarskie  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
15.09.2014 (poniedziałek)
Boisko Orlik w Czarnym Dunajcu / Piekielniku / Ciche

II. Gminny Turniej Piłki Nożnej 6 piłkarskie  GIMNAZJADA
16.09.2014 (wtorek)
Boisko Orlik w Czarnym Dunajcu / Piekielniku

III. Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów
23.09.2014 (wtorek)
Stadion sportowy w Czarnym Dunajcu

IV. Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego Szkół  Podstawowych
26.11.2014r. (środa) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

V.   Drużynowe zawody w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych
27.11.2014r. (czwartek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

VI. Zawody Koziołka Matołka

Styczeń 2015 – Turniej Gier i Zabaw dla dzieci dla Szkół Podstawowych - Piekielnik

Styczeń 2015 – Gminny Turniej Piłki Siatkowej SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH -Sala Gimnastyczna w Piekielniku (regulaminy i daty w oddzielnych komunikatach)

VII. Mini Piłka Siatkowa Szkół Podstawowych (Dziewcząt i Chłopców)

19.01.2015 (poniedziałek). Godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu

VIII. Gminne zawody w Biegach Narciarskich - Czerwienne

Styczeń 2015r.

Trasy biegowe w Czerwiennem (regulamin i data w oddzielnym komunikacie)

IX. Piłka Siatkowa Szkół Gimnazjalnych (Dziewcząt)

30.01.2015 (piątek). Godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu / Ciche

X. Piłka Siatkowa Szkół Gimnazjalnych (Chłopców)

3.02.2015 (wtorek). Godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu / Ciche

XI. Ogólnopolskie Zawody Alpejskie im. Józefa Tischnera

11.02.2015 (środa). Godz. 9.00

Stok zjazdowy w Czerwiennem na Budzu

XII. Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego Szkół  Podstawowych
13.02.2015r. (piątek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu / sala gimnastyczna w Piekielniku

XIII.  Zawody w Biegach Narciarskich z okazji Powstania Chochołowskiego

14-15.02.2015r. (sobota/niedziela) godz. 10.00

Trasy biegowe w Chochołowie

XIV. Zawody wBiegach Narciarskich w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja

7.03.2015r. (sobota) godz. 10.00

Trasy biegowe w Podczerwonem (Czerwienne)

XV. Zawody w Biegach Narciarskich w ramach Gminnego Programu Rozwoju Sportu

12.03.2015r. (czwartek) godz. 10.00

Trasy biegowe w Czerwiennem

XVI. Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych
17.03.2015r. (wtorek) godz. 9.00
Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu / sala gimnastyczna w Piekielniku

XVII. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, kat. CHŁOPCÓW

24.03.2015 (wtorek) godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu / Ciche

XVIII.  Halowy Turniej Piłki Nożnej – Gimnazjada, kat. CHŁOPCÓW

30.03.2015 (poniedziałek) godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu / Ciche

XIX. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, kat. DZIEWCZĄT

8.04.2015 (środa) godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu / Ciche

XX.  Halowy Turniej Piłki Nożnej – Gimnazjada, kat. DZIEWCZĄT

14.04.2015 (wtorek) godz. 9.00

Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu / Ciche

XXI. Czwórbój L.A.  – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

6.05.2015 (środa) godz. 9.30

Stadion GKS Czarni Czarny Dunajec

XXII. Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców - Gimnazjada

13.05.2015 (środa) godz. 9.30

Stadion GKS Czarny Dunajec

XXIII. Gminny Turniej Piłki Nożnej „7-ki piłkarskie” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców

3.06.2015 (środa) godz. 10.00

Boisko Orlik: Piekielnik / Czarny Dunajec / Ciche zawody będą rozegrane zależnie od ilości zgłoszonych drużyn (minimum 4 )

XXIV. Gminny Turniej Piłki Nożnej 6 piłkarskie – Gimnazjada chłopców

4.06.2015 (czwartek) godz. 10.00

Boisko Orlik: Piekielnik / Czarny Dunajec / Ciche zawody będą rozegrane zależnie od ilości zgłoszonych drużyn (minimum 4 )

XXV. Gminny Turniej Piłki Nożnej „7-ki piłkarskie” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt

9.06.2015 (wtorek) godz. 10.00

Boisko Orlik: Piekielnik / Czarny Dunajec / Ciche zawody będą rozegrane zależnie od ilości zgłoszonych drużyn (minimum 4 )

XXVI. Gminny Turniej Piłki Nożnej 6 piłkarskie – Gimnazjada dziewczęta

10.06.2015 (środa) godz. 10.00

Boisko Orlik: Piekielnik / Czarny Dunajec / Ciche zawody będą rozegrane zależnie od ilości zgłoszonych drużyn (minimum 4 )


KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://www.kis.nowotarski.pl/

KALENDARZ MAŁOPOLSKIEJ LIGI NARCIARSKIEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://www.skipol.pl

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH MAŁOPOLSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://www.mszs.krakow.pl/kalendarz.html

UWAGI:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników. Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy. Do zawodów sportowych drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna – nauczyciela w-f

Każde zgłoszenie obowiązkowo powinno być dostarczone na adres biura zawodów przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zawodów, drogą email lub faxem Młodzież ma prawo startu w zawodach jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej kategorii.

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2014 / 2015 obowiązują następujące roczniki:

Igrzyska Młodzieży szkolnej – 2002 i mł.
Gimnazjada – 1999 i mł.

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

Instytucja/osoba biorąca udział w zawodach, przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej lub sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego kalendarza imprez sportowych.

Koordynator sportu w gminie
mgr Marek Szuba