ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dodatkowe prace na ścieżce rowerowej

2015-01-08 do 2015-01-22 // Oglądano: 2466 // Wstecz
Dodatkowe prace na ścieżce rowerowejTrwają prace nad realizacją projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" - budowa ścieżki rowerowej wokół Tatr przebiegającej m.in. przez Gminę Czarny Dunajec na odcinku 13,8 km.

Gmina Czarny Dunajec pełni rolę Partnera Wiodącego. Projekt ruszył wiosną 2014 r. W dniu 31.12.2014 r. podpisany został aneks do umowy głównej na realizację projektu, który zakłada wykonanie  dodatkowych zadań i wzmocnienie oddziaływania całego projektu. Jako działania dodatkowe zostaną wykonane:
- remont 6,2 km dróg polnych w nawierzchni żwirowej łączących się z główną trasą ścieżki rowerowej w miejscowościach Czarny Dunajec (od ogólnodostępnego parkingu przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum - nowe działanie), Podczerwone (od Torfowni do głównej trasy ścieżki rowerowej), Chochołów (od centrum miejscowości do głównej trasy rowerowej - droga Borowa),
- budowa ogólnodostępnego parkingu przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu dla wszystkich użytkowników drogi rowerowej,
- oznaczenie 11,8 km dróg polnych od Chochołowa do Starego Bystrego jako alternatywną trasę rowerową łączącą się  z główną drogą rowerową,
- wykonanie zadaszonego miejsca rekreacyjnego z przeznaczeniem na organizację  ogniska przy moście kolejowym na rzece Czarny Dunajec na pograniczu miejscowości Czarny Dunajec i  Podczerwone,
- wykonanie filmu informacyjno - promocyjnego o całym projekcie realizowanym przy współpracy 13 partnerów z terenu Polski i Słowacji

Łączna szacowana wartość wszystkich dodatkowych działań wynosi 381 133 € z czego dofinansowanie  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 stanowi 85% kosztów całkowitych.

W związku z realizacją dodatkowych działań aneksowany został również termin zakończenia projektu  do września 2015 r.