ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Urząd Gminy - Dostawa materiałów biurowych na 2007 rok

2006-12-06 do 2006.12.06 // Oglądano: 2206 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
nr 38/2006
p.n.: Dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na 2007 rok.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.12.31
2. Ilość zadań: 3
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
6. Termin związania ofertą: 30 dni
7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.12.20 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.12.20 (środa) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2006.12.06

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 38/2006
Dodano: 2011-02-27 12:39:42Pobrano: 691 // 0.05 MB