ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego

2006-11-28 do 2006.11.28 // Oglądano: 2309 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony nr 36/2006
na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
p.n.: Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach ogólnobudowlanej i drogowej.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2007.01.01 do 2007.12.31
2. Ilość zadań: 2
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
5. Kryteria oceny ofert: określone w SIWZ
6. Termin związania ofertą: 30 dni
7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.12.11 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.12.11 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
 tel.018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2006.11.28

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego nr 36/2006
Dodano: 2011-02-27 12:32:29Pobrano: 837 // 0.06 MB