ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wywóz odpadów komunalnych w roku 2007

2006-10-27 do 2006.10.27 // Oglądano: 2172 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
nr 35/2006
 p.n.: Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2007.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2007.01.01 do 2007.12.31
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.11.13 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.11.13 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
 tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2006.10.27

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego nr 37/2006
Dodano: 2011-02-27 12:24:48Pobrano: 800 // 0.05 MB