ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Urząd Gminy - Bankowa obsługa budżetu Gminy w latach 2007-2009

2006-10-13 do 2006.10.13 // Oglądano: 1895 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług
nr 34/2006
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Świadczenie usług związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Czarny Dunajec w latach 2007-2009
1. Termin trwania usług: od 2007.01.01 do 2009.12.31
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryteria oceny ofert: określone w SIWZ
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.10.30 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (IIpiętro)
dnia 2006.10.30 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
w Urzędzie Gminy tel. 018-26-135-26 pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 10 zł

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro), lub bezpłatnie pobrać ze strony www.czarny-dunajec.pl

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.10.13

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego nr 34/2006
Dodano: 2011-02-27 12:18:36Pobrano: 733 // 0.05 MB