ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uroczysta sesja na koniec kadencji

2014-11-13 do 2014-11-27 // Oglądano: 4959 // Wstecz
Uroczysta sesja na koniec kadencji10 listopada w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu odbyła się uroczysta XLVII Sesja Rady Gminy Czarny Dunajec. Poprzedziła ją msza św. w miejscowym kościele pw. Przenajświętszej Trójcy.

Sesja złożona była z dwóch części. Radni po raz ostatni w tej kadencji podjęli uchwały, ważne dla funkcjonowania gminy Czarny Dunajec. Przegłosowano wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 r., przejęcie od Województwa Małopolskiego zadania z zakresu inwestycji drogowej oraz zabezpieczenie środków na jego wykonanie (modernizacja drogi wojewódzkiej i budowa chodników w Podczerwonem), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 - 2015", przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków, przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec, ustalenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

W drugiej części przyszedł czas podsumowań i podziękowań. Beata Anna Palenik, przewodnicząca Rady Gminy Czarny Dunajec przedstawiła statystyki - podczas 47 sesji Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła 441 uchwał przy 99,23% głosów za. Radni złożyli 259 interpelacji, bezpośrednio zwracali się też do poszczególnych kierowników poszczególnych referatów. Pełne przemówienie Beaty Anny Palenik prezentujemy poniżej.

Nie zabrakło podziękowań, które przewodnicząca Beata Anna Palenik i wójt Józef Babicz złożyli wszystkim radnym i sołtysom.

W kadencji 2010 - 2014 Radę Gminy Czarny Dunajec reprezentowało 21 radnych ze wszystkich miejscowości gminy Czarny Dunajec:
- Sebastian Janusz Chowaniec - Piekielnik,
- Tadeusz Czepiel – Załuczne,
- Tomasz Garbaciak - Czerwienne,

- Józef Gewont – Ciche,
- Stanisław Gonciarczyk – Odrowąż,
- Edward Kapałka - Piekielnik,

- Maria Klepacka - Podczerwone,
- Władysław Józef Klimowski - Czarny Dunajec,
- Tadeusz Kazimierz Krupa – Ciche,
- Andrzej Leja - Ratułów,
- Andrzej Ligas - Stare Bystre,
- Kazimierz Jan Marduła – Chochołów,
- Józef Miętus - Stare Bystre,
- Beata Anna Palenik - Czarny Dunajec,
- Jan Józef Solarczyk - Wróblówka,

- Józefa Zofia Stalmach - Chochołów,
- Władysław Szuba - Piekielnik,

- Adam Czesław Szymusiak – Załuczne,
- Jan Tylka – Ciche,
- Józef Franciszek Zięba – Koniówka,

- Antonina Żegleń - Ratułów.

Skład nowej Rady Gminy Czarny Dunajec poznamy już niebawem. W niedzielę 16 listopada odbędą się wybory samorządowe.

Przemówienie Beaty Anny Palenik, przewodniczącej Rady Gminy Czarny Dunajec:

Szybko dobiegła końca kolejna kadencja władz samorządowych naszej Gminy, a w moim przypadku trzecia. Pracując dla dobra naszej Gminy nigdy nie kierowałam się emocjami, złośliwością czy nienawiścią. Czasami mimo odmiennych zdań podejmowaliśmy ważne decyzje w miłej atmosferze pozbawionej wrogich antagonizmów. Początki były trudne zwłaszcza dla nowych Radnych, ale wyzwania, z którymi przyszło się im zmierzyć zaowocowały podjętymi ważnymi uchwałami.

Zrozumienie potrzeb poszczególnych miejscowości wchodzących w skład naszej Gminy pozwoliło nam podjąć w mijającej kadencji na 47 sesjach zwyczajnych Rady Gminy 441 uchwał przy 99,23% głosów za, 0,35% głosów przeciw i 0,42% głosów wstrzymujących. To prawie 100% jednomyślność w podejmowaniu uchwał. Jest to odzwierciedlenie postaw i zaangażowania radnych reprezentujących swój elektorat.

W czasie mijającej kadencji radni złożyli 259 interpelacji, przy czym stwierdzić należy, że na moje prośby, radni bezpośrednio zwracali się do kierowników poszczególnych referatów z bieżącymi sprawami i problemami zaistniałymi w ich miejscowościach, nie czekając na posiedzenia Rady. Przyniosło to oczekiwane rezultaty.

Udało nam się raz wyjechać w ramach sesji oglądnąć inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji na naszym terenie.

Komisje pracowały bardzo rzetelnie i nienagannie. Odbywały swoje posiedzenia zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami pracy na dany rok, jak również były zwoływane w miarę potrzeb celem wydania opinii do projektów uchwał, czy też wydania opinii w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej (w przypadku Komisji Budżetowej). Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kontroli i przeprowadziła w mijającej kadencji 23 kontrole. Ponadto rozpatrzyła 4 skargi na działalność Wójta Gminy.

Pozostałe komisje łącznie odbyły 78 posiedzeń: i tak Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 22 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła 29 posiedzeń, Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 17 posiedzeń i Komisja Działalności Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych i Porządkowych odbyła 13 posiedzeń. To tyle takiej małej statystyki.

Szanowni Radni, na zakończenie chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wyrozumiałość wspaniałą współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał wspierających naszą Gminę. Myślę, że pracę naszą obiektywnie ocenią wyborcy podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Życzę Wam zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a wszystkim tym, którzy stanęli do wyborów, ponownego zdobycia mandatu Radnego czy Radnej.

Panie Wójcie, Panie Sekretarzu, Pani Skarbnik, Kierownicy referatów, na Wasze ręce składam serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy za współpracę przy tworzeniu i realizowaniu uchwał, życząc wszystkim - wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

Tobie Wójcie życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i ponownego wyboru na kolejną kadencję byś mógł zrealizować wszystkie zamierzone plany, a zwłaszcza rozpoczęte inwestycje.

Sołtyskom, Sołtysom - gospodarzom 15 wsi wchodzących w skład naszej Gminy, dziękuję za współpracę, cenne uwagi i podpowiedzi, życząc Wam dużo zdrowia i dalszych sołtysich kadencji.

Przedstawicielom Środków Masowego Przekazu, redaktorom lokalnej prasy i radia, dziękuję za rzetelne relacjonowanie prac Rady życząc dalszych sukcesów zawodowych.

A mojej koleżance Zosi Czyszczoń dziękuję za wszelką pomoc i wspieranie mnie w pracy samorządowca. Zosiu życzę Ci zdrowia , wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby praca z nową Radą była dla Ciebie prawdziwą przyjemnością i dawała Ci dużo satysfakcji.