ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

PODSZKLE, PIEKIELNIK - SZKOŁY - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKLONYM 2006/2007

2006-09-11 do 2006.09.11 // Oglądano: 1907 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług 
nr 32/2006
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Dowóz uczniów do szkół na trasie Podszkle - Piekielnik w roku szkolnym 2006/2007

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2006.10.02 do 2007.06.30
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Ilość zadań: 1
5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
6. Termin związania ofertą: 30 dni
7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.09.19 (wtorek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.09.19 (wtorek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
 tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2006.09.11

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego Nr 32/2006
Dodano: 2011-02-25 18:46:12Pobrano: 660 // 0.05 MB