ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Ośrodek Zdrowia - Dobudowa platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych

2006-08-18 do 2006.08.18 // Oglądano: 2599 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 30/2006
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Wykonanie dobudowy platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Ratułów

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2006.11.20
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.09.11 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.09.11 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
 tel.018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2006.08.18

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego nr 30/2006
Dodano: 2011-02-25 18:42:54Pobrano: 726 // 0.05 MB