ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta

2014-10-21 do 2014-11-16 // Oglądano: 1167 // Wstecz

Na podstawie art. 435 w związku z art. 470 kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – Gminna Komisja Wyborcza w Czarnym Dunajcu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się listę zarejestrowanych kandydatów na wójta w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów z podaniem ich nazwisk i imion, wieku, wykształcenia, zamieszkania, skrótów komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów oraz treści części A oświadczeń lustracyjnych, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

  1. Zarządza się wydrukowanie listy o której mowa w § 1 w formie obwieszczenia.
  2. Druk rozplakatowania obwieszczenia na obszarze Gminny zapewnia Wójt najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów
  3. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesyła się niezwłocznie komisarzowi wyborczemu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Czarnym Dunajcu