ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Droga wojewódzka Nr 958 - Budowa chodnika wraz kanalizacją deszczową przy drodze wojewód

2006-08-10 do 2006.08.10 // Oglądano: 2196 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr 29/2006
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tysięcy euro
n a: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej Nr 958 w miejscowości Chochołów (od km 32+466 do km 32+869)

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.09.28. (Zamawiający wymaga, aby cześć dotycząca kanalizacji deszczowej została zrealizowana najpóźniej do 2006.11.30).
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający wymaga wpłaty wadium:
oWysokość wpłaty wadium: 8 000 zł
oMiejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
oTermin wniesienia wadium: do 2006.09.11 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.09.11 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (IIpiętro)
dnia 2006.09.11 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
w Urzędzie Gminy tel. 018-26-135-26 pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 30 zł

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.08.10

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego Nr 29/2006
Dodano: 2011-02-25 18:37:02Pobrano: 726 // 0.05 MB