ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji głosowania, o lokalach obwodowych komisji głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych or

2014-10-20 do 2014-11-16 // Oglądano: 1674 // Wstecz

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXII/198/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/359/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLV/408/2014 Rady Gminy  Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014 roku

INFORMUJĘ, że na terenie Gminy Czarny Dunajec utworzono następujące obwody głosowania oraz wyznaczono następujące siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

Sołectwo Czarny Dunajec, ulice: Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, Kamieniec Górny, Kolejowa
od skrzyżowania z ulicami Kantora i Józefa Piłsudskiego
do mostu na potoku Czarny Dunajec, Ogrodowa, Parkowa, Rynek, Sienkiewicza,

Remiza OSP w Czarnym Dunajcu,
ul. Józefa Piłsudskiego 2A, Czarny Dunajec

2

Sołectwo Czarny Dunajec, ulice: Kmietowicza, Ojca Świętego Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego do granicy z Sołectwem Podczerwone, Targowa

Budynek Liceum, ul. ks. Kmietowicza 2, Czarny Dunajec

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3

Sołectwo Czarny Dunajec, ulice: Ojca Świętego Jana Pawła II od granicy z Sołectwem Wróblówka do skrzyżowania
z ul. Ignacego Mościckiego, Tetmajera, Kantora, Kamieniec Dolny, Kolejowa od mostu na potoku Czarny Dunajec do granicy z Sołectwem Wróblówka, Bugaj, Nadwodna

„Dworek”, ul. Kolejowa 14, Czarny Dunajec

 

4

Sołectwo Wróblówka

Remiza OSP, Wróblówka 40a.

5

Sołectwo Pieniążkowice

Szkoła Podstawowa, Pieniążkowice 142

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6

Sołectwo Dział

Szkoła Podstawowa, Dział 9

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7

Sołectwo Odrowąż

Szkoła Podstawowa, Odrowąż 41

8

Sołectwo Załuczne

Gimnazjum, Załuczne 84A

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

9

Sołectwo Podszkle

Szkoła Podstawowa, Podszkle 47

10

Sołectwo Piekielnik od nr 1 do nr 205 

Ośrodek Zdrowia, Piekielnik 129c

11

Sołectwo Piekielnik od nr 206 do końca

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum, Piekielnik 202

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

12

Sołectwo Podczerwone

Remiza OSP, Podczerwone 112

13

Sołectwo Koniówka

Remiza OSP, Koniówka 215c

14

Sołectwo Chochołów

Szkoła Podstawowa, Chochołów 184B

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

15

Sołectwo Ciche od nr 1 do nr 194

Szkoła Podstawowa Nr1, Ciche 152

16

Sołectwo Ciche od nr 195 do nr 449

Remiza OSP (Ciche środkowe),

Ciche 343B

17

Sołectwo Ciche od nr 450 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche 611A

18

Sołectwo Ratułów od nr 1 do nr 173

Remiza OSP (Ratułów dolny),

Ratułów 110c

19

Sołectwo Ratułów od nr 174 do końca

Remiza OSP (Ratułów górny)

Ratułów 252a

20

Sołectwo Czerwienne od nr 1 do nr 170

Szkoła Podstawowa Nr 1

Czerwienne 89

21

Sołectwo Czerwienne od nr 171 do końca

Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne 245

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

22

Sołectwo Stare Bystre od nr 1 do nr 229

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Stare Bystre124

23

Sołectwo Stare Bystre od nr 230 do końca

Szkoła Podstawowa Nr  1

i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 347

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do dnia 27 października 2014 r. Do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego właściwe są wszystkie obwodowe komisje wyborcze.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Informacje w sprawach udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 18 albo pod nr telefonu: 18 261 35 18 lub wysyłając zapytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

 

Lokale wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r. czynne będą od godziny 7:00 do 21:00

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                (-) Józef Babicz