ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

2014-10-14 do 2014-10-30 // Oglądano: 1488 // Wstecz
Nawiązując do porozumienia zawartego pomiędzy naszymi organizacjami uprzejmie informuję, że Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada około 65 wolnych miejsc w realizowanym przez nas projekcie „Pomysł na siebie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich (mogą posiadać status domownika w gospodarstwie rolnym)
i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zgodnie z naszą intencją ze wsparcia w ramach ww. projektu powinny skorzystać przede wszystkim młodzi ludzie wywodzący się z drobnych, nietowarowych gospodarstw rolnych o niskich dochodach. Możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie związanym z rolnictwem z jednej strony otworzy dla nich perspektywę kontynuowania pracy w rodzinnym, specjalistycznym gospodarstwie i podjęcia efektywnych działań mających na celu jego unowocześnienie
i rozwój, z drugiej przeciwdziałać będzie niekorzystnemu zjawisku ukrytego bezrobocia na wsi.

W ramach projektu – oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które stanowić będą kluczową formę wsparcia, młodzież weźmie udział w kursie przedsiębiorczości, kursie językowym, komputerowym, zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnikom projektu w dniach zajęć dydaktycznych przysługiwać będzie bezpłatne wyżywienie, a także dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji zadań projektowych zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Jeśli jesteś w wieku 16-17 lat i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, jesteś osobą nieaktywną zawodową, nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach to…


Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dzięki projektowi „Pomysł na siebie” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz stypendium szkoleniowe.

 

Proponowane formy wsparcia to m.in.:
• Poradnictwo zawodowe,
• Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który będzie kończył się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wybierasz kurs do którego masz predyspozycje),
• Szkolenia komputerowe o standardzie ECDL,
• Bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe.

 

 

Zgłoś się do jednej z naszych jednostek najbliżej Twojego miejsca zamieszkania:

 

6-25 HUFIEC PRACY w Bochni:

ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia

tel. 14-611-20-68, e-mail: hp6-25@ohp.pl

6-34 HUFIEC PRACY w Starym Sączu:

ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 547-61-61, e-mail: hp6-34@ohp.pl

 

6-33 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY w Nowym Sączu:

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 441-47-87, e-mail: shp6-33@ohp.pl

 

6-17 HUFIEC PRACY w Oświęcimiu

ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

tel. 33-474-12-15, e-mail: hp6-17@ohp.pl

 

6-6 HUFIEC PRACY w Proszowicach

ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice

tel. 12-653-41-41, e-mail: hp6-6@ohp.pl

 

6-11 HUFIEC PRACY w Wadowicach

ul. Kochanowskiego 3, 34-100 Wadowice

tel. 33-823-38-68 w. 27, e-mail: hp6-11@ohp.pl