ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Remont drogi "Zoki" w km. 0+520-1+050 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu

2014-10-13 do 2014-10-28 // Oglądano: 1509 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Remont drogi "Zoki" o nr ewid. 11080/1 w miejscowości Ratułów w km 0+520 - 1+050 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu

Znak sprawy: RB.271.40.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 40/2014

Numer ogłoszenia w BZP:  215421 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13/10/2014

  Termin składania ofert: do 28/10/2014 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 28/10/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:12Pobrano: 425 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:14Pobrano: 479 // 0.82 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:15Pobrano: 442 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:16Pobrano: 454 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:17Pobrano: 453 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:18Pobrano: 443 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:19Pobrano: 443 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:20Pobrano: 458 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:22Pobrano: 417 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:23Pobrano: 410 // 0.33 MB
pdfZal_08_Przedmiar_robót_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:24Pobrano: 450 // 0.39 MB
pdfZal_09_Profil_drogi_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:25Pobrano: 445 // 0.25 MB
pdfZal_10_Karta_gwarancyjna_2014-40
Dodano: 2014-10-13 12:09:26Pobrano: 410 // 0.17 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-10-30 14:54:08Pobrano: 440 // 0.21 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-11-05 12:53:32Pobrano: 380 // 0.14 MB