ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Od małego ekologa po wielką ekologię - praktyczna nauka o OZE

2014-10-03 do 2014-11-03 // Oglądano: 1898 // Wstecz
Od małego ekologa po wielką ekologię - praktyczna nauka o OZE

Projekt realizowany w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji 

„Małe projekty”
za pośrednictwem Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Gmina Czarny Dunajec w ramach projektu zakupiła pomoce naukowe warsztatowe służące przekazaniu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Zakupione zestawy naukowe będą nieodpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym, placówkom szkolnym, związkom i stowarzyszeniom z całego obszaru PLGD. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, która dzięki praktycznym warsztatom zdobędzie wiedzę o znaczeniu i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz w jaki sposób dzięki ich stosowaniu w życiu codziennym możemy dbać o nasze środowisko naturalne.

 Dzięki zestawom warsztatowym w „namacalny” sposób zostaną przedstawione procesy i możliwości pozyskania energii z wody, słońca i wiatru. Tablica interaktywna będąca elementem projektu służącym do multimedialnych prezentacji tematyki OZE, będzie jednocześnie czynnikiem minimalizującym różnice technologiczne jakie występują w sposobie przekazywania wiedzy na ubogich obszarach wiejskich w stosunku do znacznie bogatszych i lepiej wyposażonych szkół w miastach. Takie kompleksowe działanie ma na celu podnieść świadomość ekologiczną i kształtować wiedzę i sposób myślenia od najmłodszych lat w celu ratowania środowiska naturalnego i walorów podhalańskiej przyrody.

Wartość projektu – 36692,45 zł brutto

Dofinansowanie – 23865,00 zł

Gmina Czarny Dunajec jest jedyną gminą na Podhalu która realizuje tak innowacyjny projekt wykorzystując przy tym najnowsze urządzenia do praktycznej nauki o odnawialnych źródłach energii. 


Gmina Czarny Dunajec informuje, iż w ramach ww. zadania, sprzęt i elementy zestawu szkoleniowego do nauki OZE mogą zostać udostępnione nieodpłatnie osobie bądź podmiotowi zainteresowanemu wypożyczeniem sprzętu.

Przed wypożyczeniem sprzętu należy zapoznać się z „Regulaminem Wypożyczenia Sprzętu” oraz załącznikami do Regulaminu. Z zainteresowanymi osobami podpisany zostanie „Protokół wypożyczenia sprzętu” oraz „Protokół zwrotu sprzętu” przy jego zwrocie.

Wszelkie informacje dotyczące miejsca i sposobu składania rezerwacji oraz terminów wypożyczenia znajdują się w Regulaminie.

W razie pytań lub otrzymania dodatkowych informacji można kontaktować się pod nr telefonu: 18 26-135-37 – Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa lub e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl /  mgawron@czarny-dunajec.pl


 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH oś IV LEADER
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA
2007-2013 - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 
docxZałącznik nr 1 PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU.
Dodano: 2014-10-03 12:27:58Pobrano: 986 // 0.01 MB
pdfREGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU
Dodano: 2014-10-03 12:28:02Pobrano: 636 // 0.10 MB
docxZał. nr 2 PROTOKÓŁ ZWROTU SPRZĘTU.
Dodano: 2014-10-03 12:28:03Pobrano: 13947 // 0.01 MB