ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Ośrodek Zdrowia - Wykonanie kostki brukowej betonowej na placu parkingowym

2006-06-14 do 2006.06.14 // Oglądano: 1865 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 24/2006
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Wykonanie kostki brukowej betonowej na placu parkingowym przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Piekielniku.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2006.08.18
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.06.26 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.06.26 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
 tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2006.06.14

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-25 18:08:38Pobrano: 725 // 0.05 MB