ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w latach 2015-2017

2014-09-16 do 2014-10-27 // Oglądano: 2354 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 EURO oraz powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w latach 2015-2017

Znak sprawy: RB.271.36.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 36/2014

Data przesłania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 11/09/2014

Sposób przekazania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: drogą elektroniczną

Termin składania ofert: do 27/10/2014 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 27/10/2014 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)pdfSIWZ_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:01Pobrano: 756 // 0.82 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:03Pobrano: 514 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:05Pobrano: 668 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:07Pobrano: 608 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-usług_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:09Pobrano: 664 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:10Pobrano: 658 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:11Pobrano: 650 // 0.04 MB
zipZal_07_Projekt_umowy_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:14Pobrano: 697 // 0.09 MB
pdfZal_08_Opis_przedmiotu_zamowienia_2014-36
Dodano: 2014-09-16 08:10:19Pobrano: 769 // 0.24 MB
pdfOgłoszenie o zamówieniu
Dodano: 2014-09-16 09:55:44Pobrano: 558 // 0.18 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2014-11-27 11:05:07Pobrano: 424 // 0.13 MB