ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa węgla i koksu w sezonie grzewczym 2006/2007

2006-06-13 do 2006.06.13 // Oglądano: 1841 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 23/2006
na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Dostawę węgla i koksu od kotłowni budynków administrowanych przez Urząd Gminy w sezonie grzewczym 2006/2007

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2006.09.01 do 2007.04.30
2. Ilość zadań: 4
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
6. Termin związania ofertą: 30 dni
7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.07.03 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (IIpiętro)
dnia 2006.07.03 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński
w Urzędzie Gminy tel. 018-26-135-26 pok. 26

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego

w pokoju pokój 26 (I piętro)

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.06.13

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-25 17:56:10Pobrano: 768 // 0.05 MB