ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 20 1 4 r.

2014-08-28 do 2014-11-16 // Oglądano: 1761 // Wstecz
o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu informuje, że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. mogą być dokonane do 70 dnia przed dniem wyborów – art. 402 § 1 oraz 403 § 2 Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.1).

W związku z tym, że 70 dzień przed dniem wyborów wypada w niedzielę, to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten zostanie przesunięty i upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Oznacza to, że zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 8 września 2014 r. (poniedziałek) w godzinach urzędowania, tj. od godz. 730 do godz. 1530

Zawiadomienia przyjmowane będą:

- od 27 sierpnia do 8 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530,

- w dniu 6 września (sobota) w godz. 800 – 1500

w siedzibie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30.

Zawiadomienia w formie pisemnej wraz z załącznikami mogą być w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu (np. pocztą). W przypadku wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego) .

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu informuje jednoczenie, że komitety wyborcze zarejestrowane do wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., jak również w trakcie kadencji 2010 – 2014, uległy rozwiązaniu z mocy prawa po przyjęciu sprawozdania finansowego (art. 64l ust. 1, pkt 1 – Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw).