ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche - Gimnazjum - Wykonanie stanu surowego otwartego budynku sali gimnastycznej

2006-06-08 do 2006.06.08 // Oglądano: 1794 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 19/2006
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tysięcy euro
n a: Wykonanie stanu surowego otwartego budynku Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w miejscowości Ciche

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.05.31
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający wymaga wpłaty wadium:
Wysokość wpłaty wadium: 15 000 zł
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: do 2006.07.10 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.07.10 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (IIpiętro)
dnia 2006.07.10 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński
w Urzędzie Gminy tel. 018-26-135-26 pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 40 zł

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.06.08

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-25 17:52:01Pobrano: 733 // 0.05 MB