ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2006/2007

2006-06-02 do 2006.06.02 // Oglądano: 1641 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/2006
n a: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów
z tereny Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2006/2007
Pożądany termin realizacji zamówienia zamówienia: do 2006.09.01 do 2007.06.30
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
Ilość zadań: 7
Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamawiający wymaga wpłaty wadium:
Wysokość wpłaty wadium: 400 zł* – na jedną trasę
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: do 2006.07.03 (poniedziałek) do godz. 1100
*W przypadku złożenia oferty na inną ilość tras, wysokość wadium należy wyliczyć według wzoru:

ilość tras x 400 zł = wadium (w skład zadań 1 i 3 wchodzą po dwie trasy, pozostałe zadania składają się z jednej trasy)

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.06.19 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.06.19 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński
w Urzędzie Gminy tel. 018- 26-135-26  pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 30 zł


pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego nr 21/2006
Dodano: 2011-02-25 17:41:55Pobrano: 777 // 0.05 MB