ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2014-08-04 do 2014-08-28 // Oglądano: 891 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami /j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r/oraz Uchwały Nr XLIV /4-5/ 2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2014 r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 3144, 3145, 3146, 3147

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Targowa 54 - CAMPING           

Powierzchnia

1.4460 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1                                  

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność turystyczno – rekreacyjna

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UT-tereny usług związanych z funkcją turystyki i rekreacji

 

Warunki umowy

czynsz roczny 369,00 zł brutto                        

Okres dzierżawy                            

 

przedłużenie dzierżawy do 31 grudnia 2024 r

                            

 

Czarny Dunajec dnia 2014.07.31