ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenu przy budynku lodowiska

2014-07-24 do 2014-08-08 // Oglądano: 1938 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku lodowiska w miejscowości Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.34.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 34/2014

Numer ogłoszenia w BZP:  161057 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24/07/2014

  Termin składania ofert: do 08/08/2014 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 08/08/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:38:54Pobrano: 507 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:06Pobrano: 671 // 0.83 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:09Pobrano: 616 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:11Pobrano: 569 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:14Pobrano: 606 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:16Pobrano: 565 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:17Pobrano: 591 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:19Pobrano: 584 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:20Pobrano: 577 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:39:27Pobrano: 591 // 0.34 MB
zipZal_09_Dokumentacja_projektowa_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:42:24Pobrano: 620 // 10.75 MB
zipZal_10_STWiOR_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:42:32Pobrano: 603 // 0.44 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:42:34Pobrano: 619 // 0.04 MB
pdfZal_12_Karta_gwarancyjna_2014-34
Dodano: 2014-07-24 11:42:37Pobrano: 685 // 0.16 MB
pdfZal_08_Przedmiar_2014-34
Dodano: 2014-07-24 13:06:32Pobrano: 682 // 0.07 MB
pdfzawiadomienie o wyborze oferty - przetarg 34-2014
Dodano: 2014-08-18 15:59:08Pobrano: 578 // 0.68 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-08-25 11:01:06Pobrano: 507 // 0.14 MB