ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

CZARNY DUNAJEC - OSIEDLE ROMSKIE - DOKOŃCZENIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - ETAP III

2006-06-01 do 2006.06.01 // Oglądano: 2217 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2006 na : Dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu romskim w Czarnym Dunajcu - Etap III
Pożądany termin wykonania zamówienia: do 2006.08.18
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamówienie realizowane ze środków przyznanych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 2006.06.19 (poniedziałek) do godz. 11 oo
Otwarcie ofert nastąpi wsali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia 2006.06.19 (poniedziałek) do godz. 12 oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 018- 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-23 16:42:21Pobrano: 720 // 0.05 MB