ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Sz. Podstawowa - Wykonanie elewacji

2006-04-04 do 2006.04.04 // Oglądano: 2538 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II
Pożądany termin wykonania robót: 2006-X-14
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: do 2006-V-29 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 2006-V-29 (poniedziałek) do godz. 11 oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia 2006-V-29 (poniedziałek) do godz. 12 oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 018-26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-23 16:26:07Pobrano: 752 // 0.05 MB